Kopersbegeleiding

Toezicht


Voor u als koper van een (project)woning of appartement is het een must om onafhankelijk toezicht te hebben tijdens het bouw- proces. Het is noodzakelijk om de uitvoering van het project regelmatig te controleren aan de hand van het bestek en de werktekeningen. Om problemen en vertragingen te voorkomen is het noodzakelijk om afwijkingen direct te constateren en hierop adequaat te reageren. Goed toezicht staat garant voor een goede kwaliteit van de woning en extra oplettendheid bij de aannemer. Ook hij is er bij gebaat om geen vertraging of extra kosten, door onnodige afwijkingen, te verkrijgen. Het kopen van een woning dient derhalve samen te gaan met het aanstellen van een toezichthouder die de voortgang van de bouw regelmatig controleert en u op de hoogte houdt van zijn bevindingen.

Oplevering


U, de koper van een woning of appartement heeft ongetwijfeld alle zaken vooraf zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Hiervoor heeft u inlichtingen ingewonnen en waar nodig deskundige hulp ingeschakeld of aangesteld. Een van de laatste stappen van het bouwproces is de oplevering van de woning. Hier kan en mag niet zo maar aan worden voorbijgegaan. Omdat u zekerheid wilt of de kwaliteit voldoet aan de gestelde normen en eisen en of de uitvoering in overeenstemming is met de werkbeschrijving en de werktekeningen, wilt u dat een onafhankelijke deskundige u vertegenwoordigd tijdens de oplevering van de woning. Alle tekortkomingen, gebreken en beschadigingen aan de woning worden vastgelegd in een proces- verbaal van oplevering. Na de oplevering ontvangt u normaal gesproken de sleutels en kunt u de woning in gebruik nemen. De vastgelegde punten in het proces-verbaal van oplevering dienen binnen 3 maanden te worden hersteld, alsmede die gebreken die zich binnen 3 maanden na oplevering voordoen. De 5 % van de in depot gestorte aannemingssom, of de door de aannemer afgegeven bankgarantie is bedoeld als zekerheid voor het herstel van genoemde gebreken.

BBG

  • Jarenlange ervaring
  • Professionele Begeleiding
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Uitvoering en Begeleiding
  • Voor Particulieren