Bouwbegeleiding

Directie en coördinatie


Het bouwen moet tegenwoordig aan steeds meer regels en eisen voldoen. Materialen en technieken worden aangepast aan de tijd. Wet- en regelgeving betreffende bouwbesluit, ARBO-wetgeving, normering, overheidsregelgeving, etc. worden steeds weer aangepast. U krijgt te maken met meerdere instanties als overheden, architecten, adviseurs, aannemers, etc. Bovendien moet er een budget worden opgesteld en de kosten worden bewaakt. Ook moeten de kosten van het meer- en minder werk worden gecontroleerd. Daarom is het wenselijk een directie voerder aan te stellen die u kan vertegenwoordigen naar al die partijen en instanties. Die de bouwvergaderingen voorzit, de afrekeningen controleert en die de oplevering verzorgt. Wij kunnen die partij voor u zijn.

Toezicht


Een toezichthouder, een opzichter voor een bouwproject is onontbeerlijk. De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door het toezicht. Het bouwproces dient regelmatig te worden gecontroleerd aan de werkbeschrijving en aan de werktekeningen. Tevens dienen afwijkingen tijdig gesignaleerd te worden om vervelende problemen te voorkomen welke gepaard gaan met bouwtijdvertraging en bouwkostenverhoging. Goed toezicht is derhalve zeer belangrijk. Dit vraagt om iemand met de nodige kennis en ervaring die één à twee maal per week het bouwproces controleert.

Een opzichter zorgt voor:

 • De controle op bouwmaterialen en bouwstoffen
 • Het controleren van de werktekeningen aan de hand van werkbeschrijving en constructie
 • Berekeningen Controle op de voortgang van de werkzaamheden
 • De controle op het meer- en minderwerk
 • Het voeren van besprekingen namens de opdrachtgever

BBG

 • Jarenlange ervaring
 • Professionele Begeleiding
 • Ontwerp
 • Aanbesteding
 • Uitvoering en Begeleiding
 • Voor Particulieren