Tekenwerk

Onderzoek en haalbaarheidsstudies


Wij zoeken voor u uit of uw bouwplannen te realiseren zijn op de kavel/situatie die u in gedachten heeft. Daartoe nemen wij contact op met de betreffende overheidsinstanties. Ook kunnen wij met u de financiele haalbaarheid controleren van uw bouwplannen zodat u niet naderhand voor onverwachte uitgaven komt te staan.

Architectonisch en Bouwkundig ontwerp


Samen met een erkende architect maken wij voor u een architectonisch en bouwkundig verantwoord ontwerp van uw woning, kantoor, o.d., zodat dit ontwerp de toetsing van de geldende eisen kan doorstaan en waarin ook u zich geheel kunt vinden.


Constructie berekeningen


Bij ieder gebouw horen berekeningen die de constructie van het gebouw bepalen. Te denken valt aan de zwaarte van de fundering, de dikte van de vloeren, welke wapening dient te worden toegepast, welke afmetingen de stalen en/of houten balken moeten krijgen, etc. Ook deze berekeningen verzorgen wij voor u.

Werktekeningen


Nadat de constructieberekeningen zijn gemaakt, kunnen de werktekeningen, ook wel uitvoeringstekeningen worden geproduceerd. Dit zijn de tekeningen aan de hand waarvan de woning of het kantoor, etc. kan worden gebouwd en aan de hand waarvan de begroting kan worden gemaakt.

Werk beschrijvingen


Samen met u gaan we opschrijven hoe u de woning, het kantoor, etc. uitgevoerd wilt hebben. Te denken valt hierbij aan de kleur en de soort van de stenen en de dakpannen, de wand- en vloertegels, de ramen en de deuren, welk soort verwarming, waar elektra, etc. Deze gegevens alsmede de gegevens van de constructie berekeningen worden opgenomen in de werkbeschrijving. Tevens worden hierin opgenomen, de voorwaarden waaronder gebouwd dient te worden.

BBG

  • Jarenlange ervaring
  • Professionele Begeleiding
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Uitvoering en Begeleiding
  • Voor Particulieren