Bouwaanvragen

Welstand 


Met de ontwerptekeningen dienen wij namens u een verzoek in bij de welstand advies commissie van de betreffende gemeente met het verzoek om goedkeuring van het ontwerp op de gewenste locatie. Indien gewenst kan de architect het ontwerp en de eventueel achterliggende gedachte toelichten aan de advies commissie. Behalve met uw wensen, heeft de architect bij het ontwerp van het gebouw uiteraard reeds rekening gehouden met de ter plaatse geldende voorschriften en bouw eisen.

Bouwvergunning


Als het ontwerp is goedgekeurd door de welstand advies commissie van de gemeente, kunnen de constructie berekeningen, de werktekeningen en de werkbeschrijving worden gemaakt. Deze bouwplannen dienen we namens u in bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente met het verzoek om bouwvergunning te verlenen voor het onderhavige gebouw.

BBG

  • Jarenlange ervaring
  • Professionele Begeleiding
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Uitvoering en Begeleiding
  • Voor Particulieren