Tekenwerk

Onderzoek en haalbaarheidsstudies

Wij zoeken voor u uit of uw bouwplannen te realiseren zijn op de kavel/situatie die u in gedachten heeft. Daartoe nemen wij contact op met de betreffende overheidsinstanties. Ook kunnen wij met u de financiele haalbaarheid controleren van uw bouwplannen zodat u niet naderhand voor onverwachte uitgaven komt te staan.

Architectonisch en Bouwkundig ontwerp

Samen met een erkende architect maken wij voor u een architectonisch en bouwkundig verantwoord ontwerp van uw woning, kantoor, o.d., zodat dit ontwerp de toetsing van de geldende eisen kan doorstaan en waarin ook u zich geheel kunt vinden.


Constructie berekeningen

Bij ieder gebouw horen berekeningen die de constructie van het gebouw bepalen. Te denken valt aan de zwaarte van de fundering, de dikte van de vloeren, welke wapening dient te worden toegepast, welke afmetingen de stalen en/of houten balken moeten krijgen, etc. Ook deze berekeningen verzorgen wij voor u.


Werktekeningen

Nadat de constructieberekeningen zijn gemaakt, kunnen de werktekeningen, ook wel uitvoeringstekeningen worden geproduceerd. Dit zijn de tekeningen aan de hand waarvan de woning of het kantoor, etc. kan worden gebouwd en aan de hand waarvan de begroting kan worden gemaakt.

Werk beschrijvingen

Samen met u gaan we opschrijven hoe u de woning, het kantoor, etc. uitgevoerd wilt hebben. Te denken valt hierbij aan de kleur en de soort van de stenen en de dakpannen, de wand- en vloertegels, de ramen en de deuren, welk soort verwarming, waar elektra, etc. Deze gegevens alsmede de gegevens van de constructie berekeningen worden opgenomen in de werkbeschrijving. Tevens worden hierin opgenomen, de voorwaarden waaronder gebouwd dient te worden.

Contact

Bouwbureau Gelderland
Hoofdstraat 67
6673 BC Andelst

T.: 0488 - 42 90 90
M.:06-506 18 19
F.: 0488 - 420774

info@bouwbureaugelderland.nl
www.bouwbureaugelderland.nl


Kvk: 091 77 640
BTW: 096 28 19 47 B01
Rabo: 13 39 95 186